Medezeggenschapsraad

Een goede en juiste samenwerking tussen de ouders, leerkrachten en directie is essentieel op een basisschool. Deze samenwerking vindt op verschillende manieren plaats. Eén van de officiële overlegorganen is de Medezeggenschapsraad (MR). In de MR op De Kameleon worden de ouders en het personeel vertegenwoordigd door drie ouders en drie leerkrachten. De leden van de MR kunnen in dit overleg invloed uitoefenen op de organisatie van de school en de inrichting van het onderwijs. Ouders en leerkrachten kunnen zich verkiesbaar stellen voor deelname in de MR van De Kameleon.

De MR vergadert ongeveer 8 maal per jaar en deze vergaderingen zijn openbaar.
Jaarlijks maakt de MR een jaarverslag, deze kunt u hier vinden.

Meer informatie vindt u in deze folder.
Hier stelt de MR zich aan u voor.

Hieronder vindt u de noulen van de MR-vergaderingen van schooljaar 2022-2023:

Notulen MR-vergadering 29-09-2022
Notulen MR-vergadering 08-11-2022
Notulen MR-vergadering 20-12-2022
Notulen MR-vergadering 02-02-2023
Notulen MR-vergadering 19-04-2023
Notulen MR-vergadering 30-05-2023