Missie en kernwaarden van de Kameleon

Missie

De Kameleon staat in verbinding met de samenleving en wil het beste uit kinderen halen.

Wij streven hierbij het volgende na;
  • Gelukkige kinderen; met respect voor elkaar en de omgeving.
  • Autonome kinderen; die zelfstandig zijn en betrokken worden bij de eigen (leer)ontwikkeling.
  • Sociale kinderen; die in goede samenwerking met anderen zich verder ontwikkelen.
  • Lerende kinderen; met voldoende sociale vaardigheden en met stevige basiskennis.

Kernwaarden

Kernwaarden van de Kameleon zijn;   Respect, Verantwoordelijkheid, Zelfstandigheid, Reflectie en Verbinding.

 
  1. Wij zijn een lerende organisatie waarin leerkrachten ontwikkelen door van en met elkaar te leren en elkaars expertises benutten.
  2. Het welbevinden en de betrokkenheid van de kinderen zijn hoog en er is een positieve groepsdynamiek in de groepen.
  3. De organisatie is zo ingericht dat differentiatie in de groep mogelijk is. De differentiatie wordt vorm gegeven met verschillende materialen en in verschillende organisatievormen.
  4. Er is een geïntegreerd en samenhangend onderwijsaanbod op het gebied van Wereldoriëntatie en Kunstzinnige vorming (Jeelo).