OuderverenigingDe oudervereniging (OV) bestaat uit een groep enthousiaste ouders die zich inzet voor de feestelijke activiteiten op school zoals het Sinterklaasfeest, de kerstmarkt of het carnavalsfeest. Ook helpt de oudervereniging mee bij de organisatie van projecten op school, zoals de themadag.

Om deze activiteiten te kunnen organiseren vraagt de oudervereniging de ouders aan het begin van het schooljaar een bedrag van € 25,- (rekeningnummer: NL73RABO0117152528 ovv de naam van uw kind) per kind te betalen. Dit wordt geind via Schoolkassa, een module binnen Parro. Dit is een vrijwillige bijdrage. Maar de oudervereniging heeft deze bijdrage heel hard nodig om de activiteiten te kunnen organiseren.

Om het jaar gaan de kinderen op schoolreis, dit probeert de OV te organiseren met het geld van de ouderbijdrage en de opbrengst van de kerstmarkt, als dit onverhoopt niet voldoende is, dan wordt een extra bijdrage gevraagd.

De betrokkenheid van de oudervereniging is groot. Door de inzet van veel hulpouders beleven de kinderen mooie, uitdagende, leerzame en sfeervolle activiteiten met elkaar.

De oudervereniging vergadert bij een van de OV leden thuis. Deze vergaderingen zijn openbaar. Ook het financiële jaaroverzicht is openbaar en kunt u opvragen bij Jolanda Oonk. Heeft u vragen aan de oudervereniging dan kunt u een email sturen aan ovdekameleon@gmail.com.

KvK nummer 17125604

Hier vindt u de folder van de oudervereniging; Folder Oudervereniging