Samenwerken

Onze school maakt deel uit van Stichting Invitare Openbaar Onderwijs. Invitare betekent ”uitnodigen / uitnodigend”. Een goed contact tussen school en thuis bevordert het welbevinden van een kind.

Op De Kameleon informeren wij onze ouders over alle belangrijke gebeurtenissen op school. Over algemene schoolzaken in de beveiligde app Parro, maar ook over het wel en wee van uw kind(eren) in de wekelijkse takenbrief, tijdens de voortgangsgesprekken met ouders in het najaar en de rapportagegesprekken in de winter en net voor de zomervakantie naar aanleiding van de toetsresultaten.

We stellen het op prijs als onze ouders ons van belangrijke gebeurtenissen thuis op de hoogte houden. Ook betrekken we ouders bij de school door ouders te vragen deel te nemen aan diverse activiteiten in het kader van de Jeelo projecten of te helpen met de organisatie.

Ouders praten mee over Stichtingsbeleid en schoolbeleid en zijn vertegenwoordigd in de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) en de Medezeggenschapsraad (MR).

Samen staan we klaar voor goed onderwijs, samen met u!