Tevredenheid

De mening van onze ouders en onze leerlingen ‘doet er toe’. Daarom nemen wij iedere 4 jaar een tevredenheidsonderzoek af.
De resultaten van dit onderzoek worden voorgelegd aan onze ouders en leerlingen en besproken in de medezeggenschapsraad. Hieruit volgen vervolgacties. Zo werken we samen aan een continue kwaliteitsverbetering.

In 2020 is er een tevredenheidspeiling geweest. Van onze ouders kregen we een 8,1 als rapportcijfer, van onze kinderen een 8,6. Hieronder vindt u de resultaten van de peilingen.

resultaten leerling-tevredenheidsonderzoek 2020

resultaten ouder-tevredenheidsonderzoek 2020